Φόρμα Πελάτη/ Customer Form

    Γνωρίζω ότι ή VE Very Exclusive Accessories Ltd είναι μέλος του ομίλου εταιρών Vassos Eliades Ltd και δηλώνω ότι επιθυμώ να λαμβάνω ενημέρωση για νέα προϊόντα, προσφορές και εκδηλώσεις του ομίλου Vassos Eliades Ltd μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικώς, ταχυδρομικός και δια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

    I am aware that VE Very Exclusive Accessories Ltd is a member of Vassos Eliades Ltd group of companies and i declare that I wish to receive information regarding new products, offers or events of the Vassos Eliades Ltd group Tthrough email, telephone, post office or social media.